ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในการตัดสินในระหว่างการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

เมื่อผู้ตัดสินได้เข้าไปในสนามกีฬาฟุตบอลนั้นจะมีอำนาจในการคาดโทษแก่นักกีฬาทันทีเมื่อมีนักกีฬาได้กระทำความผิด ไม่ทำตามคำตัดสินเมื่อตัดสินไปแล้ว ลักษณะของการประพฤตินั้นไม่มีความเหมาะสม ซึ่งได้ปฏิบัติตนซ้ำเมื่อถูกผู้ตัดสินคาดโทษไปแล้วและจะถูกคาดโทษโดยแบนไม่ให้ลงทำการแข่งขันในนัดถัดไป แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ตัดสินได้ส่งรายชื่อผู้เล่นคนดังกล่าวให้คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีข้อมูลมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ภายใต้ระเบียบของการแข่งขันจะแจ้งหนังสือไปยังสโมสรนั้นๆ

ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องนอกจากผู้เล่นในสนามและกรรมการตัดสินข้างสนาม เข้าไปในบริเวณสนามของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินภายในสนามเสียก่อน

หยุดการแข่งขันชั่วคราวเมื่อมีนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บจริงๆและให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการบาดเจ็บเมื่อมีการบาดเจ็บเล็กน้อยให้ปฐมพยาบาลภายในสนามทันที แต่ถ้ามีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงให้เคลื่อนย้ายนักกีฬาให้ออกจากนอกสนามเสียก่อนแล้วเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันต่อไป แต่เมื่อมีการบาดเจ็บเล็กน้อยผู้ตัดสินจะต้องพิจารณาอาการของผู้เล่นที่บาดเจ็บแต่ไม่มากจนเกินไปให้พิจารณาตำแหน่งของลูกบอลว่าอยู่ในการเล่นของผู้เล่นบาดเจ็บหรือเปล่า ถ้าอยู่ให้เล่นต่อไปหมายถึงไม่ต้องเป่านกหวีดหยุดเกมชั่วคราวก่อนที่จะคาดโทษผู้เล่นให้ออกจากสนามให้พิจารณาดังนี้ การที่ผู้เล่นเข้าด้วยความรุนแรง ผู้กระทำความผิดซ้ำอีก พฤติกรรมของผู้เล่นไม่มีความเหมาะสมรวมถึงวาจาด้วย