ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในการตัดสินในระหว่างการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

เมื่อผู้ตัดสินได้เข้าไปในสนามกีฬาฟุตบอลนั้นจะมีอำนาจในการคาดโทษแก่นักกีฬาทันทีเมื่อมีนักกีฬาได้กระทำความผิด ไม่ทำตามคำตัดสินเมื่อตัดสินไปแล้ว ลักษณะของการประพฤตินั้นไม่มีความเหมาะสม Continue reading “ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในการตัดสินในระหว่างการแข่งขันกีฬาฟุตบอล”