กีฬาแปลก ” Bo-taoshi “

กีฬาแปลก Bo-taoshi หรือเรียกกันง่ายว่า กีฬานำเสาลง กีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมเล่นกันมาก ที่ประเทศญี่ปุ่น ในหมู่ของนักเรียนนายร้อยเพราะเป็นกีฬาที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี หลักๆของการแข่งขันกีฬาชนิดนี้มีไม่มากนัก เช่น

Read More